آموزش html و css همراه با مثال عملی – قسمت دوم

اجازه بدهید قبل از شروع کمی در مورد محیطی که قرار است کار کنیم صحبت کنیم. وبسایت ها از دو قسمت تشکیل می شوند قسمت بصری که کاربر آن را میبیند و تماماً با آن درگیر خواهد بود که به آن فرانت اند (Front-End) نیز […]

بیشتر بخوانید